Wednesday, November 26, 2014

Tahukah Anda 8

Gas radon dalam kawasan kediaman diberikan had "Aras Tindakan" (Action level) sebanyak 148 Bq/m3. Sekiranya melebihi had ini sesuatu tindakan perlu diambil bagi menurunkan kepekatan gas radon dalam ruang berkenaan.

No comments: